Översikt filosofer

Lista på filosofer du kan läsa om på denna sida. Filosoferna är ordnade efter kronologi.

Politiska teorier och filosofiska läror

Artiklar om dylika ämnen.

Etik

Artiklar om dylika ämnen.

Fler filosofer

Lista på fler viktiga filosofer du kan läsa om på andra sidor.

  • Jean Baudrillard (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
  • Rawls (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
  • Derrida (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
  • Avicenna (The Internet Encyclopedia of Philosophy)