Eubulides

ca 400 f.Kr.

Eubulides från Miletos levde någon gång vid 400-talet f.Kr. och är idag kanske främst ihågkommen som upphovsman till flera logiska paradoxer vilka alltjämt ger veck i pannan åt nutiden.

Soritetsparadoxen

Soritetsparadoxen handlar om när summan av små enheter kan betraktas som en större helhet.

Paradoxen lyder så här:

Om ett sandkorn inte utgör en hög så gör inte heller två sandkorn det
Om två sandkorn inte utgör en hög så gör inte heller tre sandkorn det
Om tre sandkorn osv...
Om 9 999 sandkorn inte utgör en hög så gör inte heller 10 000 sandkorn det
En slutsats från detta är att 10 000 sandkorn inte utgör en hög


Svårigheten är här att definiera en övergång mellan två stadier. Alla försök till definition strandar i godtycklighet, vad är det till exempel som säger att just 32 sandkorn bildar en hög eller 132 sandkorn? Språket saknar här en definition för antalet beståndsdelar för en hög.

Dessutom visar exemplet på hur själva processen av en diminutiv successiv tillökning inte resulterar i några märkbara förändringar. Denna paradox gäller förstås inte bara sandkorn och sandhög utan kan appliceras på flera områden.

Lögnparadoxen

En annan paradox av Eubulides från Miletos är Lögnparadoxen. Denna grundar sig på satsen:

Talar den person sanning som säger att han nu ljuger?

Det finns en uppenbar motsägelse och än en gång tycks problemets art ligga hos språket. Språket tillåter här en sats där det är omöjligt att fastställa om utsagan är sann eller falsk. Det rör sig om en språklig sats som motsäger sig själv helt enkelt.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi