Voltaire

1694–1778

Voltaire föddes som François-Marie Arouet i Paris. Hans författarkarriär skulle göra honom både berömd och fruktad. Voltaire var en av upplysningstidens viktigaste kritiker av kyrkan. Hans stridsrop mot den katolska kyrkan löd "Krossa den skändlige" och syftade till hur orättfärdigheter bedrevs i religionens namn.

Voltaire lämnade inte några stora bidrag till filosofin i strikt bemärkelse, men måste ändå räknas som en av de största personligheterna i idéhistorien. I övrigt intar Voltaire en plats i litteraturhistorien bland annat på grund av romanen Candide.

Under 1600-talet hade naturvetenskaperna kommit att prägla filosofins område, men under 1700-talet hamnar människan och samhället i fokus. Voltaires Frankrike var det främsta kulturlandet och Voltaires idéer hade stor betydelse under hans samtid och än idag har dem det indirekt som viktiga beståndsdelar för den strömning som kallas upplysningen och som ligger till grund för dagens sekulariserade moderna samhälle i västvärlden.

Som redan nämnts är Voltaires bidrag till filosofin ringa och bland hans filosofiska skrifter är Filosofiskt ficklexikon, där merparten ingick i den franska Encyklopedin, samt den betraktande och smått kuriösa Filosofiska brev att nämna.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg
Senast reviderad: 2013-12-15

Voltaire citat

"Dessa politiker och erövrare, som funnits under vartenda århundrade, är i regel bara lysande skurkar. Det är den som härskar över sinnena med sanningens makt, inte dem som förslavar med våld; det är den som känner universum, inte dem som vanställer det som vi är skyldiga vår respekt."

*

"Om Gud inte fanns måste man uppfinna honom."

Litteratur

Skrifter av Voltaire

  • Filosofiskt ficklexikon (Dictionnaire philosophique portatif) - 1764
  • Filosofiska brev - 1734