Frankl

1905–1997

Viktor Frankl fotografiDen österrikiske neurologen, psykiatern och förintelseöverlevaren Viktor Frankl var en namnkunnig tänkare och författare till dryga 40 böcker. Han är idag mest känd för en av de senare titlarna, Livet måste ha mening, som är en av de mest sålda böckerna någonsin inom psykologins område, fast också äger en filosofisk dimension.

Vad som får oss att (över)leva

Att sträva efter något och hålla kvar sin gnista är i många lägen, och speciellt under hemska förhållanden, framgångsrikt. Efter att ha upplevt tre koncentrationsläger märker Viktor Frankl att människor med denna gnista hade en större sannolikhet att klara sig. Det var också så han själv överlevde. Detta kom han senare att kalla människans meningssökande, vilket han menade är den starkaste kraften inom oss. Ser vi också till nutida psykologisk forskning verkar detta stämma; en människa utan mening är mer benägen att begå brott, drabbas av depression eller uppvisa riskbeteenden.

Då kanske du tror att lösningen på alla livsproblem är att börja sträva efter något? Men så enkelt är det inte, svarar Frankl. Det finns nämligen ett sundare meningssökande. Ständigt uppmanade han sina åhörare under sina många föreläsningar att inte sikta på framgång, klättra på karriärstegar eller köpa de finaste Rolexklockorna, för ju mer vi försöker för hårt, desto mer slingrar sig det goda livet undan. I stället är lycka och andra personliga mål en konsekvens av att följa sitt hjärta och söka nå något större än en själv, vilket liknar både Nietzsches och Camus tankegångar. Vad som särskiljer Frankl från andra existentialister är att han omsatte en begreppsvärld i praktiken, nämligen genom skapandet av logoterapin, vilket än idag används som en form av samtalsterapi med målet att söka reda ut klienters djupa, inre strävan.

Även om Frankl berör existentiella frågor ska han dock inte kategoriseras som en existentialist: där Sartre betraktade meningen med livet som en uppfinning av människan menade Frankl att meningen är något som måste upptäckas. Frankl betvivlar inte att det går att fylla gapet i det existentiella tomrummet och att det definitivt finns ändamål med livet.

Viktor Frankl inspirerar oss fortfarande med sitt kontemplativa sätt att bemöta lidande och desperation. De alarmerande siffrorna över mentala sjukdomar i vårt samhälle skulle med fördel kunna bemötas med en förståelse för vikten av att finna sig till rätta på en existentiell nivå.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Simon Holmström och Oskar Strandberg

Litteratur

Skrifter av Frankl

  • Livet måste ha en mening (Man's Search for Meaning) - 1946

Källor

Psykiatern och själen. Logoterapins och existensanalysens grunder. Natur och Kultur, Stockholm, 1990.
Livet måste ha mening. Natur och Kultur, Stockholm, 2006.
Viktorfrankl.org, http://www.viktorfrankl.org/e/lifeandwork.html
Bild: Prof. Dr. Franz Vesely