Om sidan

Jag som skrivit texterna som finns på den här sidan heter Oskar Mark. Som artikelförfattare fungerar också Simon Holmström, beteendevetare. Filosofer.se har kommit till på grund av intresse och för att lära mig själv mer och förhoppningsvis andra om filosofer genom historien. Som kunskapsbas hade jag inför projektet universitetsstudier inom teoretisk filosofi samt idé- och lärdomshistoria. En mängd förstahandslitteratur, filosofihandböcker (särskilt Svante Nordins Filosofins historia och Filosofilexikonet, red. Poul Lübcke) samt källor på Internet har använts för att hitta och säkra fakta.

I valet av filosofer har överväganden gjorts beroende på hur filosofiskt betydelsefulla de är samt har egna preferenser avgjort. Med tiden är det tänkt att fler filosofer ska presenteras i egna artiklar.

*

I samband med att texter på denna sida har använts som källor i skolarbeten har uppgifter som behövs för källhänvisning efterfrågats via e-post. För att förenkla detta kan du förhoppningsvis hitta vad du behöver här:

Webbadress: https://www.filosofer.se (eller eventuell undersida)
Publiceringsdatum: November 2010 (flera texter har dock tillkommit efteråt)
Utgivare/författare: Oskar Mark (där inget annat nämns)
Medverkande författare: Simon Holmström (simonko@aland.net)