Beauvoir

1908–1986

Simone de Beauvoir fotografiSimone de Beauvoir tog det tämligen länge för innan hon erhöll den allmänt vedertagna stämpeln existentiell filosof. Men trots sina provocerande inlägg i samhällsdebatten och det faktum att hon var kvinna räknas hon i vår tid som en av de främsta filosoferna. Särskilt berömd är hon för att ha inlett den moderna feminismen och av att ha varit partner till filosofen Jean-Paul Sartre.

Människosyn och moral

Simone de Beauvoir kunde inte gå med på att det gick att leva utefter de abstrakta existentialistiska texterna som författats. Därför skrev hon För en tvetydighetens moral, som nästintill ändå blev en sammanfattning av de centrala, existentiella tankarna. Tvetydigheten i människans liv var enligt de Beauvoir, i likhet med bland annat Albert Camus, kortfattat att vi lever för något samtidigt som vi dör för något. Vad är detta ”något”?

Inte förvånande för en existentialist betraktar hon livet och identiteten som något av individen skapat och avslår alla inslag av determinism i sin människosyn. Simone de Beauvoir fastslår att en bör leva fritt och undvika att leva i immanens, det stillastående med upprepandet av livsval. Att blockera någon från att förverkliga friheten är lika moraliskt förkastligt. Till skillnad från Sartre, menar de Beauvoir att människan kan acceptera andras friheter utan att förringa sin egen, också vad gäller kärleksrelationer: ”Passionen omvandlas till genuin frihet bara om en bestämmer sin existens till andra existenser…”

Vi människor bör sträva efter något mer, transcendens, vilket står för att överskrida det förgivettagna. Ett barn ser exempelvis på världen på ett mångtydigt sätt medan en vuxen ofta segmenterar sin syn. Simone de Beauvoir antyder flera gånger att också vuxna behöver en dos barnslighet för att inte modelleran ska stelna. Uppmaningen är helt enkelt att människan med frihetens och transcendensens hjälp bör leva autentiskt.

Det andra könet

Den troligtvis mest intresseväckande lydelsen som återkommande citeras de Beauvoir är: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Kön är enligt henne något som skapas utifrån de handlingar som utförs, inte något som personen ifråga är. Att då säga att någon är kvinna är att agera i ond tro, ett begrepp som hon hämtar från Sartre, med vilket avses ett beteende som förnekar den frihet som egentligen finns.

Kvinnans roll skiljer sig, enligt de Beauvoir, från mannens genom att hon är ett objekt. Kvinnor föreställer sig hur de ter sig inför den manliga blicken i stället för själva blicka utåt mot världen. Att kvinnan kan ses som det mest attraktiva könet ur sexuellt avseende är ytterligare en anledning till rollen som objekt, könet som tilldrar sig blickar.

Simone de Beauvoir menar att individen föds fri och att hopkopplingen mellan det biologiska könet och personligheten är en skapelse, inget faktiskt. Hon skanderar att kvinnan måste befria sig från slaveriet och inse sin frihet; frihet från patriarkatet; frihet från de bojor man själv satt på sig. Kvinnan behöver transcendera, i betydelsen överskrida sin passiva roll.

Betydelse

Simone de Beauvoir bidrog till idéutvecklingen inom existentialismen, inte bara själv utan också via sin livspartner Sartre. Hon har också haft stor betydelse för feminismen, i och med hennes storverk Det andra könet. Men det är också värt att se de Beauvoir ur författarglasögon (hon skrev exempelvis den filosofiska romanen Den inbjudna), då hon erhållit flertalet litterära priser.


Transcendens ett sökande efter något större än sin livssituation, vare sig det handlar om Gud, karriärutveckling eller att förändra sin världssyn, med friheten som hjälpmedel.

Ond tro samtidsmänniskan lider av ett leverne präglat av sociala konventioner och gömmer sig bakom definitioner, menar Jean-Paul Sartre, vilket leder till att hon inte inser vilken frihet som egentligen finns framför ögonen. Därför blir den som lever i ond tro ett offer för en sorts självbedrägeri.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Simon Holmström

Beauvoir citat

"Man föds inte till kvinna, man blir det."
- ur Det andra könet

*

"Om allting vore fåfänglighet eller bedrägeri, så skulle det faktiskt inte vara annat att göra än att vänta på döden. Men att erkänna att livet inte rymmer sin egen finalitet innebär inte att livet inte kan vigas åt ett mål."
- ur Ålderdomen

Litteratur

Skrifter av Simone de Beauvoir

  • För en tvetydighetens moral (Pourunemorale de l’ambigüité) - 1947
  • Det andra könet (Le deuxièmesexe) - 1949
  • Mandarinerna (Les Mandarins) - 1954
  • De vackra bilderna (Les Belles Images) - 1966
  • Ålderdomen (La Vieillesse ) - 1970

Böcker om Simone de Beauvoir

  • Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell av Toril Moi - 1996

Källor

Bergoffen, D. (2014). "Simone de Beauvoir". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford.edu, http://plato.stanford.edu/entries/beauvoir [2014-12-14]
Gothlin, E. (2007). ”Den övergivna människan”. I Ekenstam, C. Johansson, P. M. (red.). Människobilder: tio idéhistoriska studier. Hedemora: Gidlund, ss. 201-237.
Stokes, P. (2012). Filosofi: 100 stora tänkare. London: Arctic.