Filosofins svårbesvarade frågor

Filosofin har sedan sin födelse brottas med de stora frågorna. De tidiga antika tänkarna spekulerade utan tillgång till moderna vetenskapliga metoder över varats beskaffenhet: hur var världsalltet inordnat? Vad var materien uppbyggd av? Dessa var två problemkomplex som upptog stor uppmärksamhet och formade den del av ämnet som skulle namnges metafysik.

En del av de länge återkommande spörsmålen inom ämnet har vid det här laget helt eller delvis besvarats av vetenskapen – såsom frågan om vari själen består och finns i kroppen – medan många av de stora frågorna förblivit obesvarade.

Varför finns något i stället för ingenting?

Den kanske mest fundamentala av våra metafysiska frågor: Varför något över huvud finns till. På många sett är vi oförmögna att tänka oss negation av allt, både vad gäller rum och tid, vilket delvis hindrar oss från att närma oss frågan. Ännu mindre kan vi nå fram till svaret genom empiriska metoder. Således återstår filosofisk spekulation, om än med kosmologins vunna kunskaper som stöd.

Läs hela artikeln: Varför finns något i stället för ingenting?

Är tiden evig eller har den en början och ett slut?

Text gällande ämnet kommer publiceras inom en snar framtid.

Vad är meningen med livet?

En individ kan tänka att han eller hon inte längre är densamma. Det är sant i viss utsträckning om oss alla – vi är inte dem vi en gång var, vi är dömda att vara stadda i förändring. Detta är i sig inget som undergräver idén om meningen med hela vår tillvaro, men det går att vidga perspektiven på samma tema genom att se hur samma sak skett med hela vår art.

Läs hela artikeln: Meningen med livet och vår existens


Artikelförfattare: Oskar Mark