Russell

1872-1970

Bertrand Russell var en brittisk filosof och matematiker. Hans huvudverk gäller det senare och har titeln Principia Mathematica (utgavs i tre volymer 1910-1913). Russell skrev även populärfilosofiska verk som Filosofins problem (The Problems of Philosophy, 1912) och förtjänades 1950 med Nobelpriset i litteratur.

En stor del av Russells filosofi genomsyrades av politik och han framträdde också som samhällsdebattör. Han var en man som inte var rädd för att yttre sig i skarpa ordalag mot makten och kräva förändring. Efter att ha vägrat värnplikt och kallat första världskriget för dårskap drogs hans lärartjänst in på Cambridge. Hans frispråkighet och pacifistiska övertygelse skulle därtill rendera honom två fängelsevistelse.

Han skulle under 1960-talet hävda att mänskligheten stora problem i framtiden var tristess. En tristess som grundades i likriktning: världens olika delar skulle se allt mer lika ut, mediernas innehåll skulle bli alltmer lika och vidare skulle politik, konst och vetenskap följa sina gamla mönster.

Det finns även en känd paradox uppkallad efter honom, Russells paradox. Denna paradox brukar beskrivas med hjälp av följande exempel:

En barberare i en by rakar alla män som inte rakar sig själva. Rakar barberaren sig själv?

Detta har dock kunnat besvaras med att en sådan barberare inte finns.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Russell citat

"Det finns ingen speciell vishetskälla som står öppen för filosofin, men inte för vetenskapen, och de resultat som filosofin uppnår är inte radikalt olika dem som erhålls genom vetenskapen."

Litteratur

Skrifter av Russell

  • Principia Mathematica (1910-1913)
  • Filosofins problem (The Problems of Philosophy, 1912)
  • History of Western Philosophy - 1945

Källor

"Filosof, matematiker, författare och rebell" - Jan Unenge