Kända filosofiska verk

Ett urval av böcker inom filosofin som särskilt uppmärksammats och av vilka en del gjort sig förtjänta av status som klassiker. De som nämns här finns alla översatta till svenska och både verkets originaltitel och översättningstitel anges; dessutom används i några fall de nedkortningar av titlar på svenska som med tiden blivit mest vedertagna (t.ex. Etiken i stället för Etiken bevisad på geometriskt vis). Årtalen anger första publiceringen på originalspråket.

En ny metod för vetenskaperna (Novum Organum) - 1620 av Francis Bacon

Avhandling om metoden (Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences) - 1637 av René Descartes

Leviathan - 1651 av Thomas Hobbes

Tankar (Pensées) - 1670 av Blaise Pascal

Etiken (Ethica ordine geometrico demonstrata) - 1677 av Spinoza Baruch

En essay om den mänskliga kunskapsförmågan (An Essay Concerning Human Understanding) - 1689 av John Locke

Om principerna för mänsklig kunskap (A Treatise Concerning the Principles of Knowledge) - 1710 av George Berkeley

Avhandling om människans natur (A Treatise Of Human Nature) - 1735–37 av David Hume

Om lagarnas anda (De l’esprit del lois) - 1748 av Montesquieu

Om samhällsfördraget (Du Contrat Social) - 1762 av Jean-Jacques Rousseau

Kritik av det rena förnuftet (Kritik der reinen Vernunft) - 1781 av Immanuel Kant

Andens fenomenologi (Phenomenologie des Geistes) - 1807 av G.W.F. Hegel

Världen som vilja och föreställning (Die Welt als Wille und Vorstellung) - 1819 av Arthur Schopenhauer

Om frihet (On Liberty) - 1859 av John Stuart Mill

Kapitalet (Das Kapital) - 1867 av Karl Marx

Så talade Zarathustra (Also sprach Zarathustra) - 1883–85 av Friedrich Nietzsche

Logisk-filosofisk traktat (Tractatus logico-philosophicus) - 1921 av Ludwig Wittgenstein

Historia och klassmedvetande (Geschichte und Klassenbewusstsein) - 1923 av Georg Lukács

Varat och tiden (Sein und Zeit) - 1927 av Martin Heidegger

Varat och intet (L'Être et le néant) - 1943 av Jean-Paul Sartre

Det öppna samhället och dess fiender (The Open Society and Its Enemies) - 1945 av Karl Popper

Upplysningens dialektik (Dialektik der Aufklärung) - 1947 av Max Horkheimer och Theodor W. Adorno

Det andra könet (Le deuxièmesexe) - 1949 av Simone de Beauvoir

Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil) - 1964 av Hannah Arendt

Om grammatologin (De la grammatologie) - 1967 av Jacques Derrida

En teori om rättvisa (A Theory of Justice) - 1971 av John Rawls

Anarki, stat och utopi (Anarchy, state and utopia) - 1974 av Robert Nozick