Citat - del 2

I denna andra del med citat kommer det vara något mindre avgränsat. Det kommer vara filosofiska citat i allmänhet och inte bara citat av utpräglade filosofer.

Spridda filosofiska citat

"Vackra ord och inställsam uppsyn enas sällan med sanna dygder."
- Konfucius

"Den upphöjde rannsakar sig själv. Den lågsinnade rannsakar andra."
- Konfucius

"Icke vill jag grämas över att människorna icke känner mig. Jag vill grämas över att jag icke känner människorna."
- Konfucius

*

"Den som inte väntar skall inte finna det oväntade."
- Platon ur Faidros

*

"Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca, romersk filosof, författare och politiker

"Slaveriet fjättrar få, många fjättrar sig själva vid slaveriet."
- Seneca

"De som glömmer det förgångna, struntar i det närvarande och fruktar framtiden har en mycket kort och orolig livstid."
- Seneca ur Livets korthet

*

"Livet är kort, konsten lång."
- Hippokrates, som kallades "läkekonstens fader"

*

"Ingen har tillräckligt bråttom för att hinna leva."
- Martialis, romersk poet

*

"Ju mer korrupt en stat är, desto fler lagar har den."
- Tacitus, romersk historiker och författare

*

"Slumpen härskar på alla områden."
- Sallustius, romersk historiker

*

"Det är lätt att börja krig men ytterst svårt att avsluta det."
- Suetonius, romersk författare

*

"Det är bara du själv som vet om du är feg och grym eller lojal och trogen; andra ser inte in i dig, med osäkra antaganden gissar de hur du är."
- Montaigne

"Olyckligtvis är det alltför kort mellan den tid då man är alltför ung och den tid då man är alltför gammal."
- Montesquieu

*

"Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner."
- Pascal

*

"Det är lättare att känna människan i allmänhet än att känna en enda enskild människa."
- François de la Rochefaucauld, fransk författare

*

"Krossa den skändlige."
- Voltaires berömda stridsrop mot kyrkan

"Om Gud inte fanns måste man uppfinna honom."
- Voltaire

"Lyckan är en dröm och lidandet verklighet."
- Voltaire

"Den som inte kan hata, kan heller inte älska."
- Voltaire

*

"Vilden lever enkelt av okunnighet och lättja eller lathet, men filosofen lever enkelt av visdom."
- Henry David Thoreau

*

"I slutändan är ingenting heligt utom vår integritet."
- Ralph Waldo Emerson

*

"Man kan inte hålla sig fri från alla fördomar, sociala eller moraliska."
- Albert Camus

*

"Människolivet levs en enda gång och orsaken till att vi inte kan avgöra om ett beslut är rätt eller fel är att vi i en given situation kan fatta bara ett beslut. Vi får inte ett andra, tredje eller fjärde liv, i vilket vi kunde jämföra de olika besluten."
- Milan Kundera*

"Det är enbart vägran att lyssna som garanterar att man inte snärjs av sanningen."
- Robert NozickHär hittar du Citat av filosofer - del 1